De schaduwkant van Human Design

 Het valt mij op dat we in de HD wereld erg houden van verhalen. Ik ook, anders zou ik niet zo graag schrijven! Door identificatie met mijn design is er een verhaal ontstaan waarvan ik ben gaan geloven dat mijn hele identiteit eraan verbonden zit. Met deze blog hoop ik jou te kunnen inspireren je bewust te worden van je eigen verhalen, je overtuigingen en je een manier aan te reiken om in je authenticiteit te staan.

 

Of het nou gaat over jezelf identificeren met je design of het invullen voor anderen; je hieraan vasthouden is de valkuil van Human Design en ook mijn eigen uitdaging, nog iedere dag. Ik ben in mijn experiment steeds bewuster geworden van de vergankelijkheid en voortdurende stroom van het leven die op ieder moment anders voelt. De identificatie met mijn design heb ik steeds meer losgelaten, het doet er niet meer zoveel toe. Human Design leert me vooral hoe alles voortdurend in beweging is en alles invloed heeft op alles. De overgave aan iets dat groter is dan ikzelf, het leven, is wat werkelijk bevrijdend is. Vanuit een diep gevoel van dankbaarheid, vrede en voldoening deel ik mijn inzichten.

Individuele en universele mens

Het leren kennen van je blauwdruk voelt als thuiskomen, een hernieuwde kennismaking met je natuur. De herkenning, de tot in detail kloppende beschrijvingen; Human Design is een magisch systeem dat je werkelijk kan helpen om meer afgestemd te raken met je authentieke zelf. Hoe langer ik nu bezig ben met bewustwording, hoe duidelijker voor mij wordt dat we naast een uniek design ook de universele ervaring van het mens-zijn in ons DNA dragen. Ieder mens beschikt over een oneindig potentieel en is voorbestemd om te ontwaken en zich los te maken uit het web van overtuigingen, dat voortkomt uit de niet-zelf mind, in spirituele kringen vaak het 'ego' genoemd.

Deze eerste aha-ervaring leidt er vaak toe dat iemand zich helemaal gaat verdiepen in zijn Human Design blauwdruk en vooral de ervaringen onthoudt die bepaalde aspecten daarvan bevestigen. Zo ontstaat een sterke identificatie met het eigen design. Dat haalt je niet uit de matrix, maar houdt je in wezen gevangen in beperkingen. Dat is de schaduw van Human Design. Hoe kan Human Design wél helpend zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van het grenzeloos nine-centered potentieel? Ten eerste de realisatie dat zowel de beperking als de onbegrensde mogelijkheid bestaat. In de wereld van dualiteit heeft alles altijd een keerzijde. Het is niet of, maar én. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Onbegrensd kan alleen bestaan als er ook grenzen bestaan. Snap je?  

Zuivere frequentie versus valse noten

Het Human Design experiment bestaat uit het voortdurend waarnemen van je gedachten en van wat er in je leeft, zonder het direct te hoeven verklaren. Opmerkzaam worden van wat in harmonie is en resoneert met jouw lichaam, dat je eigenlijk als een muziekinstrument kunt zien. Wanneer iemand leeft vanuit de niet-zelf overtuigingen, dan is de muziek onprettig om te horen. Er klinkt iets onzuivers in door. Het zijn valse geluiden, die pas opgemerkt worden als aan de andere kant van de lijn de frequentie helder is. Immers, als overal valse tonen te horen zijn, valt die ene niet echt op. Het vraagt dus ook wel moed om op je frequentie af te stemmen en de beschermende laagjes af te pellen. Je wordt kwetsbaarder en daar lopen veel mensen ook tegenaan, want de niet-zelf houdt graag de controle! Van daaruit worden daarom verhalen gecreëerd, die kunnen leiden tot een sterke identificatie met je design. Het geeft houvast, iets dat je zeker in het begin ook wel nodig hebt. Het is ook allemaal oké, de vraag is of je er bewust van bent!

Identificatie

Een verhaal is bijvoorbeeld iets van deze strekking: “ik ben een Generator 2/5, heb een single definitie, er wordt altijd op mij geprojecteerd dus ik vind het lastig om te weten wie ik écht ben. Ik kan niet goed omgaan met stress, want mijn wortelcentrum is ongedefinieerd. Daarom kan ik niet lang onder de mensen zijn. Daarvoor ben ik te gevoelig. En ik heb een open ego dus met geld omgaan is altijd een probleem.” 

Hierin liggen veel aannames en overtuigingen, gevoed door de niet-zelf mind. Het zijn beperkende overtuigingen die als excuus worden gebruikt. Je illusoire identiteit is opgebouwd uit verhalen, dus die wordt hardvochtig verdedigd, het is ten slotte wie je denkt dat je bent. Hoe neem je iets waar, zónder die identificatie?

“Zij heeft een gedefinieerd ego, ik voel me vaak onzeker bij haar en merk dat ik de neiging krijg me te bewijzen.”

Prachtig dat je dit waarneemt, want daarmee zet je de eerste stappen in je experiment. Deze waarneming opent als het ware nieuwe perspectieven. Je hoeft niet meer te doen alsof je super zeker van jezelf bent in haar buurt. Je wordt je bewust van wat er in jou leeft. Een angst of onzekerheid die je onder ogen ziet waarmee je de valse noten het zwijgen oplegt.

"Haar ego is krachtig, maar ik neem het niet persoonlijk, voel me er niet door bedreigd. Het is interessant om waar te nemen wat verschillende mensen doen met mijn gevoel van eigenwaarde."

Een paar jaar verder in het experiment, je bent afgestemd op de openheid van je egocentrum en hebt bewustzijn ontwikkeld op de thema's van eigenwaarde. Dit heeft tot gevolg dat jouw muziekinstrument mooiere tonen gaat produceren en je wordt gevoeliger voor de valse noten van anderen. Vanuit Human Design kun je dus eenvoudig verklaren waar de ervaring of waarneming uit voortkomt, uiteindelijk is dat wat de mechanica van je design laten zien. 

Invloeden van buitenaf

Maar het experiment is nog zoveel meer. We leven niet onder een petrischaaltje, maar staan voortdurend onder de invloed van energieën buiten onszelf. Human Design is een systeem, het gaat over de samenhang der dingen, een synthese. Op dit moment voel ik de emotionele energie van poort 55 heel sterk. De voortdurende twijfel, het ene moment weet ik het, het volgende weer niet. De neiging om een innerlijke leegte te willen opvullen. Emotionele highs and lows. Gisteren schoot het werkelijk alle kanten op, maar vooral naar beneden. Zware energie in mijzelf, die ik gereflecteerd zag in de buitenwereld. Ruzie tussen mijn kinderen, onrust in mezelf, gedachten die mijn angst dat het uit de hand zou lopen voedden, irritaties richting mensen om me heen. Wow wat gebeurde er veel.

 

Vroeger zou ik daar hele verhalen omheen hebben bedacht, verklaringen zijn gaan zoeken, misschien komt het door wat ik toen zei, of misschien heb ik mijn kind vroeger tekort gedaan en misschien had ik een andere studie moeten doen. Dit en dat. Bla bla bla. Ik probeer het tegenwoordig maar gewoon te laten zijn. Ik hoef niets te verklaren. Transits of niet, het is energie die door mij heen beweegt. De energie nodigt mij uit om in die emotie te stappen, de uitdaging om de leegte te ervaren en diep te voelen. De emotionele ervaring van crisis, maar die soms zo nodig is voor het helingsproces.

De kracht van het NU. Wat leeft er nu in jou?

Onze mind houdt graag de verhalen in stand, want voor de niet-zelf is er altijd de angst dat er geen verhalen meer zijn. Daarom is er continu een zoekende energie actief die je verleidt om weg te gaan van wat nú is, met als doel het verhaal gaande te houden, continue op zoek naar een verklaring en oplossing.

 

De vraag is wat je ten diepste gelooft, want dat wordt je werkelijkheid. Overtuigingen zijn zo krachtig. Je krijgt niet wat je wenst, maar wat je op een dieper niveau verwacht. Als jij er onbewust van overtuigd bent dat je niet veel waard bent, zul je daarin voortdurend bevestigd worden door de buitenwereld. Iemand die voortdurend  relaties met 'foute mannen'  aangaat, is er op onbewust niveau van overtuigd dat ze niet beter verdient. 

Sensorische lichaamstaal

De kunst is om steeds terug te komen in het huidige moment. Een effectieve manier om dit te doen is jezelf de vraag te stellen; “wat leeft er nu in mij?” Door je aandacht naar binnen te richten wordt je je bewust van je innerlijke wereld die bestaat uit gedachten, gevoelens, emoties, fysieke sensaties, beelden, kortom alle mogelijke sensorische sensaties die je laten weten of iets resoneert. Het zijn je richtingaanwijzers.

 

Wanneer je verbonden bent met deze taal van je lichaam, verbindt je je met authenticiteit. Dit is wat er nu in je leeft, wat je voelt, wat je denkt. Niet een of ander verhaal over wat er was of zou moeten zijn maar simpelweg hoe het nu is. Wellicht dat als je het over een paar minuten opnieuw vraagt, er weer andere dingen zijn die je aandacht vragen.

Muziekinstrument

Jouw individuele design is hetgeen in jou waar je altijd op terug kunt vallen, maar tegelijkertijd is het ook aan verandering onderhevig. 

 

We zijn namelijk voortdurend in verbinding met andere mensen, dieren en dingen, energetisch gezien bestaat er geen afgescheidenheid. Vanaf dag 1 van ons leven worden we door de omgeving geconditioneerd en beleven we de universele ervaring van het mens-zijn in alle centers, kanalen en poorten van je design.

 

Onder invloed van de omgeving kun je bijvoorbeeld ineens over veel meer energie beschikken. Als je daar bewust van bent, kun je het slim gebruiken! Non-energietypes zoals de projector en reflector doen dit van nature. Daar is niks mis mee, als je maar weet waar het vandaan komt en je eigen energieniveau in de gasten houdt, door te voelen wat er in je leeft in het moment.  

Bodygraph is de map

Human Design brengt de mechanics van je persoonlijkheid en design in kaart, in de bodygraph. Je lichaam is een geniaal biofeedback mechanisme dat je voortdurend terugkoppeling geeft over informatie die je oppikt van mensen, ruimtes en situaties om je heen, maar het laat ook zien hoe je geconditioneerd bent om met die informatie om te gaan. Een analist heeft de basics geleerd om de kaart te kunnen lezen.

 

Ik zie het lichaam dus als een muziekinstrument tussen het energetische en de materie. Je conditionering is veelal onbewust en zendt valse tonen uit, maar door opnieuw te verbinden met de terugkoppeling die je lichaam hierover geeft, kun je de frequentie bijstellen, simpelweg door af te stemmen op het waarachtige in jou. Dat wat resoneert, dat wat in harmonie is met jouw innerlijke waarheid.

"Wat leeft er nu in mij? Wat voel ik en waar voel ik het?"

Waarnemen, geen identificatie. Die bewuste aandacht creëert een moment van keuze.

Bewustzijn is de sleutel hier

Het ‘no choice’ principe is de essentie van het programma, maar de vraag is in hoeverre is het mogelijk om je te bevrijden uit deze matrix? Het programma heeft baat bij onbewuste mensen. Ik bedoel, je ziet in het collectief hoe de energie uitspeelt, welke thema's gaande zijn. Hoe dichter we 2027 naderen, hoe meer de bestaande systemen verdwijnen en dat is een no choice ding aangezien het iets cyclisch is. De cyclus van The Cross of Planning waarin alles draaide om de community, wetenschap en het collectivisme, komt ten einde. Maar in hoeverre kunnen we ons leven leiden, ongeacht het kosmisch weerbericht? Bewustzijn onderscheidt ons van dieren. Ons lichaam is maar in één ding geïnteresseerd en dat is overleven. Ons bewustzijn kan helpen om het lichaam die ontspanning te brengen - we zijn veilig: relax maar - zodat er ruimte ontstaat voor de intelligentie van het lichaam, onze innerlijke autoriteit.

Weerloos en oneindig krachtig

Wat zou er gebeuren als mensen het passagiersbewustzijn omarmen, een overgave aan het leven? Handelend vanuit het NU, bewust van wat er is. Dat is interessant en fascinerend. Vanuit mijn ervaring is dat de manier van zijn, vanuit een transparantie in je systeem, waardoor je kunt leren omgaan met wat zich aandient. We zijn weerloos, maar toch ook oneindig krachtig.

 

Wanneer je een reactie, ongeacht wat het is, bewust ervaart en helemaal laat zijn, heeft het geen verstorende werking meer op jezelf en op anderen. Dat betekent niet dat je iets moet onderdrukken, maar enkel je bewuste aandacht inzetten om de frequentie zuiverder te maken, om je mooiste en zuiverste geluid te laten horen!

 

X Barbara

Mijn verhaal

De reden dat ik denk zoals ik denk, en schrijf zoals ik schrijf, is uiteraard goed te verklaren vanuit mijn blauwdruk. Mijn levensmissie (Education) gericht op het onderwijzen van het collectief en het 6/2 profiel, voortdurend reflecterend vanuit de abstractie denkdruk (64-47), analyserend (24) en twijfelend (55, 63), van waaruit mij realisaties en inzichten worden aangereikt om te delen. De zon in poort 11 van Ideeën en idealen, op zoek naar stimulatie; de drive (maan) om een intuïtieve visie (2) om te zetten in revolutie en hogere principes (49) waarmee de tribe gevoed wordt. Emotioneel onvolwassen (mars) op thema's van zelfliefde en gedrag (10) en overvloed/beperking (55), bekrachtigend en extreem. Pluto mijn oertoon in 6.6 (de vredesstichter). Met de aardepoort 25.2 voel ik mij een existentialist die universele liefde predikt. Het leven in het nu geeft mij stabiliteit. Kan er nog veel meer over delen, maar voor nu is het genoeg!

 

Het is een deel van mijn verhaal, het heeft me geholpen om het leven te begrijpen. Maar laat ik me erdoor leiden? Nee. Dit is een samenvatting van 16 jaar bewustwording en contemplatie. Een verhaal, waar de beperkende overtuigingen helder zijn geworden. Ik besef me dat wat ik denk, voel en doe niet exclusief van mij is. Weet dat het leven naar mij toekomt en dat ik niets meer persoonlijk hoef te nemen. En tegelijkertijd alles wél persoonlijk mag nemen, want wat ik zie in de buitenwereld is een reflectie van mijn binnenwereld...

2024 Barbara Le Noble