Afschaffing derogatie betekent meer kunstmest 

auteur: Barbara le Noble

Derogatie is een officieel woord om met toestemming van de EU af te wijken van een algemeen vastgestelde norm. In een aantal landen, waaronder Nederland, geldt derogatie en is  een uitzondering gemaakt op de stikstofnorm uit dierlijke mest. Deze regeling staat nu weer ter discussie. De norm is vastgesteld op 170 kg stikstof per hectare grond, maar voor Nederlandse boeren, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, is 250 kilogram toegestaan. Het afschaffen van de derogatie 

 

Indirecte stikstofmaatregel

Verlies van derogatie zou betekenen dat de stikstofnorm voor dierlijke mest verlaagd wordt, wat gevolgen heeft voor de mestmarkt want door toename van mestafzet zullen deze kosten flink stijgen. Daarnaast zal dus meer kunstmest nodig zijn, meer vraag betekent hogere prijs. De kosten van kunstmest zullen nog verder stijgen, welke sinds het Oekraïne-conflict al ontzettend hoog zijn.

 

Natuurlijk versus kunst

Derogatie draagt ook bij aan het verbeteren van de bodem en kringlooplandbouw. Mest geproduceerd op veehouderijen gaat het land op, waardoor je de bodem voedt. Daarmee maak je minder gebruik van kunstmest. Zonder derogatie wordt het een stuk lastiger om de kringloop te sluiten. Het is de omgekeerde wereld, want wat blijft er over van de kringloopgedachte? Voor de productie van kunstmest is veel energie nodig en dat is momenteel enorm duur. Terwijl boeren beschikken over natuurlijke mest, inclusief alle benodigde voedingsmiddelen. Producenten van kunstmest zoals BASF lobbyen en schrijven ondertussen mee aan Europees beleid en men kijkt het gelaten aan. Niemand in Europa heeft de regie. Deze producenten zeggen te werken aan verduurzaming van de landbouw. Maar ondertussen lobbyen diezelfde partijen in Brussel tegen Europese verduurzamingsplannen. De afschaffing van derogatie speelt vooral hen in de kaart.  

 

Desinformatie 

In 2018 deed Henk Siepel, hoogleraar dier-ecologie, een misleidende uitspraak: “De bodemfauna op het platteland in Twente is zo dood als een pier.” Arjan Bonthuis, in die tijd voorzitter LTO Twente, zag in de praktijk een heel ander beeld en liet een onderzoek uitvoeren naar de toestand van de landbouwgronden in Twente. Aan de hand van negen parameters uit bijna 60.000 bodemmonsters van de afgelopen 12 jaar, uitgesplitst naar grondsoort en gewas, was de belangrijkste conclusie dat de vruchtbaarheid van de landbouwbodem in Twente over het algemeen stabiel en op peil is. Twee van de parameters gaven een stabiel beeld, en maar liefst zeven toonden zelfs een lichte verbetering.

 

In eerste instantie kreeg Bonthuis geen medewerking van de RVO voor de data van de grondmonsters. “Onder het mom van privacybescherming persoonsgegevens konden we die data niet krijgen. Uiteindelijk na het nodige gesteggel kwamen de data en werd alles in kaart gebracht. Het positieve resultaat was overduidelijk. Maar in de media was het kwaad al geschied.” aldus Arjan Bonthuis. 

 

Bronnen:

Bodemonderzoek Twente Mineral Valley: https://mineralvalley.nl/nieuws/bodemvruchtbaarheid-in-twente-stabiel/

Hoogleraar luidt de noodklok:

https://www.tubantia.nl/regio/hoogleraar-luidt-noodklok-twentse-bodemfauna-zo-dood-als-een-pier~a2050676/