Het nieuwe mensbeeld

© Auteur: Barbara Le Noble (Grote mensen doen alsof)

De mensheid houdt al eeuwen een negatief zelfbeeld in stand, een collectief geloof dat 'de mens' slecht is. Een egoïstisch wezen, wiens aanwezigheid niet goed is voor de aarde. Deze overtuiging zit diepgeworteld in onze genen, maar is dat wel écht zo? Rutger Bregman heeft met zijn boek 'De meeste mensen deugen' deze mythes grotendeels ontkracht. Een fenomenaal boek dat de negatieve overtuigingen in een ander perspectief plaatst en voor mij de katalysator was om Grote mensen doen alsof te schrijven. Beide boeken zijn een pleidooi voor een ander wereld- en mensbeeld, uitgaande van het principe dat een positieve collectieve overtuiging een nieuw bewustzijn kan aanwakkeren. Als we met andere ogen gaan kijken, scheppen we een andere realiteit. Grote mensen doen alsof gaat verder waar Bregman eindigt en geeft antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we het onderwijs en onszelf opnieuw uitvinden zodat kinderen opgroeien met dit nieuwe mensbeeld? 

Negatieve overtuigingen en de lijdensweg 

Het negatieve mensbeeld houdt stand doordat de mensen zijn gaan geloven dat de mens verdorven is. Een belangrijke rol was er voor religieuze leiders die het geloof in een alleswetende en heersende God gebruikten om de bevolking naar de kerk te krijgen. Met de tien geboden en de dreigende hel en verdoemenis als een zwaard van Damocles boven hun schuldbewuste hoofden, geloofden de mensen wel dat zij ‘slecht’ waren. Arme mensen. Hoe konden ze weten dat de hele gemeenschap bestond uit mensen met dezelfde ‘verderfelijke’ gedachten? Daar werd onderling namelijk niet over gesproken. Hun zonden werden schoorvoetend en zachtjes uitgesproken in het biechthokje, waar verheven geestelijken de scepter zwaaiden.  Zo werd lange tijd het 'schuld en boete' principe in stand gehouden.

Natúúrlijk is niemand vrij van zonde. Maar dat maakt mensen nog niet slecht. Dit pessimistische wereldbeeld was onder meer gebaseerd op de vernistheorie, het uitgangspunt dat onder het dunne laagje van beschaving de mens angstig en hebberig zou zijn. De Britse filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) stelde dat de mens gedreven wordt door angst en een behoefte aan macht. In zijn werk De Cive zegt hij dat de mensheid in een ‘toestand van oorlog is van allen tegen allen’. Is dat wel echt zo? Is de natuurlijke toestand van de mens een ononderbroken strijd? Dit heeft een diepe imprint in de blauwdruk van de mensheid achtergelaten. Generatie op generatie zijn deze patronen doorgegeven, inclusief schuldgevoel, schaamte en angst, die het energieveld om ons heen beïnvloeden. 

"Een toekomst die gebaseerd is op vertrouwen en overvloed begint met het ‘ontwaken’ van individuen"

Rutger Bregman heeft in De meeste mensen deugen afgerekend met ‘wetenschappelijk bewijs’ dat de mens van nature slecht is, voortvloeiend uit beroemde psychologische experimenten zoals het Stanford Prison experiment, Hobbes’ vernistheorie, het omstanderseffect, het schokexperiment van Milgram en nog veel meer. Het oude paradigma van angst en tekorten is aan herziening toe. Ik heb het altijd gevoeld en innerlijk geweten: de mens is van nature behulpzaam, leergierig en sociaal. Deze inzichten scheppen de basis voor een nieuwe collectieve overtuiging. Beleidsmakers met een visie zijn nu meer dan ooit nodig voor de toekomst van onze kinderen en onderwijs is dé manier om verandering te creëren. Maar iedere grote verandering begint bij het individu, bij jou als ouder, als kind, als mens. Door bewust te worden van onze eigen overtuigingen, transformeren we angst naar een vertrouwen in wie we echt zijn. Wij werden en worden allemaal grootgebracht met ideeën over goede en slechte mensen, waarmee kinderen dus leren om te oordelen. Bepaald gedrag is ‘slecht’ en ‘goed’ gedrag wordt beloond. 

Denken vanuit beperkingen

Het idee dat we leven in een wereld waar mensen slecht zijn en waar de wet van de sterksten geldt, houdt ons vast in het denken in beperkingen in plaats van het denken in overvloed. Angst-denken heeft veel invloed op innerlijke processen en is slecht voor onze gezondheid. Chronische angst leidt tenslotte tot stress, wat vervolgens ontstekingsreacties geeft, met alle lichamelijke gevolgen van dien. Dit angst-denken houdt een bepaald machtsysteem in stand, dat eruitziet als een piramidevorm met een minderheid aan de top. Hier is de tactiek van ‘verdeel en heers’ van kracht. Geef het volk brood en spelen en ze zijn tevreden. Zorg dat ze niet te eensgezind zijn, dus gooi af en toe een knuppel in het hoenderhok, zodat mensen met elkaar de strijd aangaan. Alleen als het volk zich verenigt, zijn ze een bedreiging voor de macht. Deze strategie is zo oud als de weg naar Rome en werd al gebruikt door de oude Grieken. Een andere strategie is die van een gezamenlijke vijand of bedreiging, zodat het volk in angst blijft en makkelijk is te sturen. Hier komt de psychologie van massavorming aan te pas. Maar in plaats van onze aandacht te richten op deze externe krachten, zien we een nieuwe trend ontstaan: Ware verandering komt van binnenuit. Mensen lopen massaal de weg van persoonlijke ontwikkeling. Corona was de katalysator en het begin van het grote ontwaken. 

Ontwikkel je potentieel en vergroot je impact!

Het interessante aan het komende tijdperk is dat de revolutie dus niet top-down, maar bottom-up en op individueel niveau plaatsvindt. Het individueel bewustzijn ontwaakt, iets wat je overal om je heen al ziet gebeuren. In Human Design spreken we over het nieuwe tijdperk van de sleeping & rising Phoenix. Een tijd waarin authenticiteit en creativiteit meer status opleveren dan simpelweg het hebben van machtspositie. Wat we nodig hebben zijn rolmodellen die het oneindig  potentieel van de mens voorleven en daarmee vertrouwen scheppen om dat nieuwe mensbeeld te omarmen. Vraag jezelf niet af wat de wereld nodig heeft, maar ga doen wat jou gelukkig en tevreden maakt! We zouden onze impact niet moeten verkleinen , maar vergroten, door het volledig tot bloei laten komen van wat er in jou zit aan talent en mogelijkheden.    

Human Design geeft je een overzicht van je energetische blauwdruk

Human Design is geen ideologie, geen filosofie en gaat niet over goed of fout. Het is mechanisch, een experiment. Het maakt niet uit welke mystieke of religieuze achtergrond je hebt. Human Design biedt logische, mechanische kennis. Het is een systeem op basis van universele energie. De praktische toepassing van deze kennis levert voordelen op. Het is niet iets waar je in moet geloven, maar een empirische wetenschap waar iedereen zijn eigen waarnemer is. De gehomogeniseerde wereld is moralistisch, want er zijn ‘goede’ en ‘slechte’ mensen. De wereld van ‘dit’ en ‘dat’: Dingen die je wel of juist niet hoort te doen. Maar dat is nogal misleidend, want gaat voorbij aan het feit dat wat goed is voor de een dit misschien niet is voor de ander. Human Design is a-moralistisch en steunt op het principe van determinatie en toeval bestaat niet. De wereld is niet maakbaar. Je kunt het goede willen doen, maar komt het goede voort uit mentale overtuigingen of is het verbonden met je zielsmissie? Mijn ervaring is dat wanneer iemand afgestemd is op de eigen frequentie, dat de perceptie verandert, maar in de basis is er geen keuze in wát ons overkomt. No choice. Hoe iemand ergens mee omgaat, hangt samen met het bewustzijn en de eigen strategie en autoriteit.

2023, Barbara Le Noble

Grote mensen doen alsof, zelfbewust met Human Design: Alles wat ik op school had willen leren!