“Wees niet bang voor het donker, want in het donker ligt de hoogste potentie om bij het licht te komen”

fotografie: Merlijn Doomernik

Interview Fred Matser

Fred Matser (1945), filantroop, humanitair en filosoof. Een onverwacht diepe ervaring veranderde zijn visie op leven, dood en de menselijke conditie ingrijpend. Voormalig president Michail Gorbatsjov en spiritueel leraar Deepak Chopra behoren tot zijn kennissenkring en laatstgenoemde werkte mee aan zijn documentaire “Beyond Me”. Ik sprak met Fred over de natuur, polarisatie en bewustzijn. In deze ‘transitie-tijd’ met alles wat er nu in de wereld gebeurt, zijn veel mensen zoekende, staan relaties op scherp en is de toekomst onzeker. Welke levenslessen wil Fred met de wereld delen?

 

Matser werkte in het vastgoedbedrijf van zijn vader, maar voelde zich nooit helemaal thuis in die wereld. Toen vader overleed en de jonge Fred financieel gezien ‘vrij’ was om zijn hart te volgen, meldde hij zich in de jaren tachtig als vrijwilliger bij Het Rode Kruis. Er gingen destijds vijf miljoen kinderen per jaar dood aan de gevolgen van uitdroging door diarree terwijl dit met een combinatie van zout, water en suiker eenvoudig te verhelpen is. Een goedkope, eenvoudig toe te dienen en uiterst effectieve behandeling. Tot dan toe niet interessant voor de farmaceutische industrie omdat er geen businessmodel inzat. Matser vindt het een voorbeeld van hoe simpel het kan zijn om iets goeds te doen voor de wereld. Inmiddels heeft hij 23 stichtingen opgericht zoals Fred Foundation, Essentia Foundation, Flowfund en ForestPeace Foundation waarvan de doelstelling is om de dynamische harmonie in onszelf, tussen mensen en in de natuur te herstellen.

 

Waarom is het zo belangrijk dat mensen bewust omgaan met de aarde en zichzelf?

“De huidige cultuur heeft ertoe geleid dat de mens uit balans is geraakt. Vanuit egoïsme zijn de natuurlijke wetten van de cyclisch evolutionaire schepping geschonden. Dit egoïsme wordt ook wel antropocentrisme genoemd. De mens ziet zichzelf als middelpunt, en beoordeelt alles, dus ook de natuur, naar het nut voor de mens. De gevolgen van dit egoïsme zijn nu overduidelijk zichtbaar in de buitenwereld.”

"Mensen leven in de gevangenis van verstedelijking"

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de existentiële problemen die we zien?

“Dat is niet zo simpel te stellen maar ik noem er twee. Mensen leven vandaag de dag in de gevangenis van de verstedelijkte structuur: politiek, bedrijfsleven, media. Als gevolg daarvan is ons gedrag steeds minder ‘natuurlijk’ geworden en mensen in de stad begrijpen mensen die wél in de ‘echte’ natuur wonen niet en kijken op ze neer, maar juist die mensen zijn nog het meest verbonden met de natuur. En een andere oorzaak: doordat de samenleving is georganiseerd op basis van een materialistische wereldvisie is er altijd wel ergens schaarste en dat zorgt voor angst.

"De chaos in de wereld om ons heen is een reflectie van de disharmonie in onze hoofden en harten".

Door die disharmonie neemt de beleving van schaarste de overhand, maar er is geen schaarste, het is vooral een verdelingsvraagstuk!”

 

De mens lijkt te worden gedreven door egoïsme en competitie.

“Dat komt voort uit wat ik noem het ‘uitsluitingsdenken’: een beloning volgt als je iemand anders uitsluit. Wist je dat de sport tennis ooit ontwikkeld is om elkaar de bal toe te spelen? Het spel was bedoeld om jezelf en de ander te laten groeien, soepeler en sneller te maken. De bal zodanig te spelen dat beide spelers de bal zo lang mogelijk over en weer konden laten gaan. Tot het moment dat een van de twee de ander wilde confronteren en de bal afmaakte. De wedstrijd was geboren, en sindsdien is de beloning of het punt voor degene die de ander wegspeelt.”

Als reactie op het systeem zie je nu veel mensen die autonoom willen zijn.  

“Autonomie bestaat tot op zekere hoogte, dit is ook maar een relatief begrip want we hebben allemaal te maken met beperkingen zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht. Je kan wel autonoom willen zijn, maar er zijn natuurlijke begrenzingen. We moeten daarom niet de competitie met elkaar aangaan maar samenwerken. Mensen overtuigen werkt niet, want om echt tot een constructief gesprek te komen en iets te kunnen geven en ontvangen, zal je elkaar tegemoet moeten treden. De ander dáár ontmoeten waar hij is. Dat lukt niet vanuit een ivoren toren. Meet the people where they are.”

 

"van UITdrukken naar INdrukken"

We zien allemaal dat de wereld verandert, en dat er polarisatie is. Hoe zie jij dat?

“Ik zie dat er een versnelling van processen gaande is. Als gevolg van de enorme informatiestroom worden mensen overspoeld, dat gaat de hele dag door. De mentale verwerking van nieuwsberichten, meningen en gebeurtenissen zorgt voor spanning. Stress. En mensen die onder spanning staan zullen confronteren. Vroeger was er grijs, nu is alles zwart of wit. Om te kunnen ontspannen zijn rustmomenten nodig, oases van rust, waardoor ruimte ontstaat. Ruimte voor zintuigelijke waarnemingen, dat is ook informatie. Mensen zijn meer dan products of their minds. Geen ruimte nemen voor het ontvangen van intuïtieve informatie, levert de mens nóg meer stress op dan onze overprikkelde hoge hersenritmes al doen. Het zet het vermogen om helder te denken nog meer onder druk. De focus ligt nu op het mannelijk principe, de energie gaat naar buiten en is gericht op creatie. Wat nodig is voor balans is ruimte voor het vrouwelijk principe, waar energie naar binnen gaat, gericht op ontvangen. Van uitdrukken naar indrukken.”

 

Je hebt buitengewone spirituele ervaringen gehad en spreekt in je boeken over ‘oneindig bewustzijn’. Wat bedoel je daarmee?

“Woorden schieten eigenlijk tekort omdat die het gevoel nooit kunnen evenaren van de zintuiglijke waarnemingen die met het oneindige gepaard gaan. Het gevoel van eenheid en on-conditionele liefde is als een expressie van oneindig bewustzijn. Een ervaring waar ruimte en tijd niet bestaan. Maar misschien zijn ruimte en tijd wel noodzákelijk om te kunnen voelen. Als er geen vorm bestaat, begrensd door ruimte en tijd, dan is er ook geen weerstand om gevoel te ervaren.”

 

Hoe kijk je naar de huidige wetenschappelijke paradigma’s die de invloed van dit bewustzijn ontkennen?

“De stichting Essentia die wij hebben opgericht, heeft als doel om in de komende 30 tot 50 jaar de top van de wetenschap die informatie aan te reiken waarmee aangetoond kan worden dat de eindigheid een uitdrukking is van het oneindige. Het oneindige is gelijk aan bewustzijn, en bewustzijn is dus plekkeloos, tijdloos, ruimteloos. De eindigheid is het idee van dat oneindige. Bernardo Kastrup, natuurkundige en filosoof, heeft hier ook interessante theorieën over.”

Creëer voor jezelf oases van rust...

Wat wil je de lezers nog meegeven?

“Naast dat het belangrijk is om oases van rust voor jezelf te creëren, waardoor er ruimte ontstaat, zou ik zeggen: kijk en spreek met compassie en heb geen wrok. Vergeving is zo belangrijk voor de harmonie in jezelf. Om een ander te kunnen vergeven moet je eerst met jezelf in het reine zijn. En wees niet bang voor het donker, want in het donker ligt de hoogste potentie om bij het licht te komen.”

Note:

Matser schreef twee boeken: “Rediscover your heart”, “Beyond us” en maakte een documentaire: “Beyond me”. Voor meer informatie zie www.fredmatser.com   

    

tekst: Barbara le Noble