Human Design 

Het systeem van Human Design ('ontdekt' en gemanifesteerd door Ra Uru Hu in 1987) is een gedifferentieerd wetenschappelijk systeem om inzicht te krijgen in onze levensenergie en bewust te worden van ons (niet) zelf. Het is gebaseerd op formules en daarmee onderscheidt het zich van andere systemen zoals astrologie, Kabbala en iTjing. Human Design is een synthese van elementen uit bovengenoemde verschillende esoterische systemen maar ook moderne wetenschappen zoals kwantummechanica en biochemie. Het is een holistisch systeem bestaande uit verschillende componenten.

Het (niet) zelf, het gedrag, talenten en valkuilen van mensen worden beïnvloed door deze energie. Ieder mens heeft 9 energiecentra, die zijn (soms) met elkaar verbonden en kunnen gedefinieerd of ongedefinieerd zijn.  Door middel van de verschillende 'poorten' die allemaal hun eigen specifieke thema's dragen, kan het centrum worden geactiveerd. Binnen een bepaald centrum spelen dus meerdere aspecten, afhankelijk van welke energiekanalen, poorten en circuits. Ook energie van andere mensen en transit energie, dat is de dagelijkse blootstelling aan neutrino's, hebben invloed op ons systeem. In de open centra zijn we geconditioneerd en juist daar leren we onze belangrijkste levensthema's. En daar is de potentie aanwezig om wijs te worden.

Human Design is een logisch systeem van differentiatie met vele lagen. Inzicht krijgen in wie jij ten diepste bent en daar vervolgens bewust mee gaan leven, zodat je meer in de flow kan gaan leven en je minder hoeft te lijden onder je frustraties, boosheid en angsten. Ieder design is uniek, en het leren kennen van je eigen design kan een openbaring zijn!

Human Design een allesomvattend systeem om inzichten te krijgen en bewustzijn verder mee te ontwikkelen. Het is voornamelijk een tool voor Strategie & Autoriteit. Bovenal is het een persoonlijk experiment. Het kost jaren om het helemaal te kunnen doorleven. Er zitten zoveel lagen in die je niet zozeer hoeft te begrijpen maar vooral moet gaan ervaren.  Een van de belangrijkste uitgangspunten van HD is dat onze mind geen innerlijke autoriteit is, met andere woorden: keuzes die we maken zouden we niet met onze mind moeten maken maar met de innerlijke autoriteit die bij ons eigen Type hoort.  

Ik gebruik het om mensen te coachen, bijvoorbeeld in relaties. Twee designs naast elkaar leggen geeft direct een beeld waar de energie stroomt en waar de triggers zitten. Deze inzichten zijn zo verhelderend dat je met andere ogen naar je partner cq kind gaat kijken. Het geeft in eerste instantie begrip voor hoe iemand is.  Je ziet het totale plaatje, niet alleen het probleem. En juist dat begrip is de sleutel tot wederzijds respect en de basis voor een goede relatie! 

 

In 2017 ben ik begonnen met de opleiding, Zodra ik de nodige trainingen en workshops heb afgerond hoop ik als Human Design Guide dan wel Analist te gaan werken. Voor meer informatie (en een free chart) check de website van http://www.jovianarchive.com of zoek op You Tube filmpjes van Ra Uru Hu.

 

In het kader van mijn opleiding maak ik analyses; mocht je geïnteresseerd zijn, of met een hulpvraag rondlopen, bijvoorbeeld in relatie tot anderen, neem contact met me op! 

 

Bovenstaand design is het mijne: Manifesting Generator, 6/2 profile, solar plexus (emotional) authority, triple split definition. Left angle Cross of Education : 

Frustraties blijken voort te komen uit het niet leven volgens  energietype en strategie. Eigenlijk is alles terug te vinden in je design, van (hoog) gevoeligheid tot druk gedrag (ADHD), angsten, depressie, eetstoornissen, borderline maar ook specifieke talenten op intellectueel, zakelijk en artistiek gebied. Het bestuderen van alle energietypes, centra, persoonlijkheidslijnen, kanalen en poorten is de basis van de opleiding. 

 

Het begint met vaststellen welk energietype je bent, er zijn er vier:

Manifestor (7% van mensen)  

(Manifesting) Generator (ca 70% van de mensen)

Projector (ca 22% van de mensen)

Reflector (ca 1% van de mensen)

Ieder type werkt met een andere strategie en daarnaast zijn er per persoon nog zoveel unieke aspecten dat het een heel gedifferentieerd systeem is.    

 

Je ziet een aantal centra gekleurd en een aantal open centra. De gekleurde centra zijn gedefinieerd, dat betekent dat de energie in dat gebied altijd voor jou beschikbaar is. Het is zogenaamde 'sustainable' energy, je eigen energie, het is een natuurlijk proces. Zodra een centrum open is, is de energie niet betrouwbaar. Het ontstaat buiten jezelf, onder invloed van van anderen. het is 'amplified'. Het zijn de centra waar je het meest geconditioneerd bent. Zwarte lijnen zijn bewuste energie, rode lijnen staan voor onbewuste energie. Als 2 centra met elkaar zijn verbonden is er sprake van een kanaal, een energie uitwisseling, en de daarbij behorende aspecten. 

 

Ieder energiecentrum is anders, het doet iets met je, of ze nou open zijn of gekleurd. Door energie uitwisseling met andere mensen ontstaan er 'kliks' waardoor je merkt dat energie gaat stromen, of juist niet; het kan ook zijn dat je getriggerd wordt in bepaalde gebieden.  

 

Alle 64 'gates' (nummers) representeren specifieke thema's, die je inzicht geven in je persoonlijkheid, je motivatie, je levensdoel, je relatie(s), talenten en valkuilen.

Ieder mens heeft een autoriteit volgens welke er beslissingen worden genomen. Heel belangrijk om dit van jezelf te weten om frustratie te voorkomen. Ik heb een emotionele autoriteit (net als ca 50% van de mensen) en dan is het belangrijk dat je de tijd neemt, over de emotionele golven 'surft' voor je een beslissing neemt. Letterlijk tot 10 tellen, soms er een nachtje over slapen. Met emotionele autoriteit heb je geen wijsheid in het nu. Mensen met een sacrale autoriteit zijn wel in staat om in het moment een beslissing te nemen, zij kunnen direct vertrouwen op hun sacrale respons.

 

De persoonlijkheidslijnen (bewust en onbewust) geven een beeld van de richting die we gaan. De 6/2 staat voor Role Model Hermit; de 6-lijn is 'anders' dan de andere lijnen. Het leven van deze mensen is verdeeld in drie delen. De eerste 28 jaar van hun leven doen ze van alles, en het gaat vaak helemaal niet goed, trial and error, een pessimistische fase, ze hebben te maken met moeilijkheden, weten het vaak niet en worden door de omgeving niet altijd begrepen. Rond hun 30e breekt er een periode aan van afstand nemen, dit is de 'on the roof' periode, ze trekken zich terug, gaan observeren en leren. Dit is een optimistische fase, hier worden ze objectief, ze bekijken de wereld van een afstandje, ontwikkelen hun innerlijke visie vanuit deze helicopterview. Uiteindelijk rond het 50e levensjaar keert de 6/2 terug, komt hij 'van het dak af' en kan hij als rolmodel een voorbeeld zijn, een inspiratie voor anderen. Niet zozeer door wat hij zegt maar vooral door wat hij doet.  De 2-lijn is de kluizenaar, het natuurtalent, degene die het op zijn eigen manier doet, solistisch. Wordt vanzelf opgemerkt door de omgeving. 

Zo zijn er 12 verschillende profielen met ieder hun eigen specifieke kenmerken. 

Het is te veelomvattend om even in een A4'tje uit te leggen, maar mocht je geïnteresseerd zijn en een gratis chart willen laten maken, dit kan bij www.jovianarchive.com. Hier wordt de basis ook uitgelegd (Engelstalig)