• Human Design Systeem
  • Onderwijsvernieuwing
  • HSP / HB
  • Bewustzijn
  • Science & Spirituality

Human Design 

Het systeem van Human Design ('ontdekt' en gemanifesteerd door Ra Uru Hu in 1987) is een gedifferentieerd wetenschappelijk systeem om inzicht te krijgen in onze levensenergie en bewust te worden van ons (niet) zelf. Human Design is een holistisch systeem bestaande uit verschillende componenten.

 

Human Design is een logisch systeem van differentiatie met vele lagen. Inzicht krijgen in wie jij ten diepste bent en daar vervolgens bewust mee gaan leven, zodat je meer in de flow kan gaan leven en je minder hoeft te lijden onder je frustraties, boosheid en angsten. Ieder design is uniek, en het leren kennen van je eigen design kan een openbaring zijn!  Het is vooral een experiment en geeft je een Strategie & Autoriteit. Een van de belangrijkste uitgangspunten van HD is dat onze mind geen innerlijke autoriteit is, met andere woorden: keuzes die we maken zouden we niet met onze mind moeten maken maar met de innerlijke autoriteit die bij ons eigen Type hoort.  

 

Het mooiste is het om ouders inzicht te geven in de designs van hun kinderen. Had ik maar geweten dat ik thuis de enige was met de emotionele autoriteit, dan had ik me misschien minder vaak schuldig gevoeld. Of hadden mijn ouders het maar geweten, dat had ze zoveel inzichten gegeven en kopzorgen bespaard.  Een familie analyse (penta) laat precies zien wie welke energie inbrengt in een gezin. Geen goed of fout, maar inzicht en begrip in jezelf, je partner én je kind(eren). Veel ouders maken zich weleens zorgen om een kind. Door het design te analyseren en met de ouders te bespreken, blijft het kind in zijn eigen kracht. Het ondervindt er geen last van, wordt niet geconditioneerd met een overtuiging dat er iets mis is met hem of haar. Zogenaamde probleemkinderen veranderen in de meeste gevallen wanneer de omgeving (ouder) verandert. Vernieuwde inzichten en de onderlinge relatie tussen ouders is van invloed. Twee designs naast elkaar leggen geeft direct een beeld waar de energie stroomt en waar de triggers zitten. De ouder ziet het totale plaatje, niet alleen het probleem. Ouders halen opgelucht adem als ze niet alleen de oorzaken helder zien, maar ook een beeld krijgen van de mogelijkheden en talenten die het kind heeft. Kinderen krijgen eenvoudige tools voor strategie en autoriteit om te leven volgens hun design. Het is zo eenvoudig dat je het bijna niet kan geloven! Geen gepsychologiseer, geen verhalen maar een visuele weergave van de energiestroom.

 

Je blauwdruk is een combinatie van je mind en je body. In een reading leg ik het allemaal uit. Ieder mens heeft 9 energiecentra die corresponderen met lichaamsfuncties en specifieke (psychologische) thema's. Een centrum kan gedefinieerd of ongedefinieerd zijn en afhankelijk van welke energiekanalen, poorten en circuits geactiveerd zijn wordt duidelijk welke thema's er spelen. In de open centra zijn we geconditioneerd en juist daar leren we onze belangrijkste levensthema's. En daar is de potentie aanwezig om wijs te worden.

 

In 2019 was mijn 2-jarige basisopleiding afgerond, en in 2020 ben ik opgeleid door Ilse Sendler van Human Design World Wide om professioneel gecertificeerd analist te worden. Ik geef individuele readings en workshops voor particulier en bedrijf. Indien  een team of bedrijf uitbreiding zoekt, kan ik advies geven over de meerwaarde van potentiële kandidaten op basis van hun design.

 

In het voorjaar van 2022 wordt mijn boek gepresenteerd, "Grote Mensen Doen Alsof"

Voor een gratis weergave van je design, check de website van http://www.jovianarchive.com . Er zijn heel veel coaches die Human Design aanbieden, bij het maken van een keuze volg daarin vooral je eigen strategie en autoriteit!  

 

Wetenschap & spiritualiteit

De 64 'gates' (nummers) representeren de 64 DNA codons die bestaan uit quarks en leptons (yin & yang). In de 64 hexagrammen die opgebouwd zijn uit 6 lijnen, vinden we de relatie met de Chinese I Ching. Oeroude wijsheid ligt verscholen in de hexagrammen; specifieke thema's, die je inzicht geven in je persoonlijkheid, je motivatie, je levensdoel, je relatie(s), talenten en valkuilen. Gedifferentieerd door de lijnen, kleuren, tonen en bases. Ieder mens heeft een autoriteit volgens welke er beslissingen worden genomen. Heel belangrijk om dit van jezelf te weten om frustratie te voorkomen. Ik heb een emotionele autoriteit (net als ca 50% van de mensen) en dan is het belangrijk dat je de tijd neemt, over de emotionele golven 'surft' voor je een beslissing neemt. Letterlijk tot 10 tellen, soms er een nachtje over slapen. Met emotionele autoriteit heb je geen wijsheid in het nu. Mensen met een sacrale autoriteit zijn wel in staat om in het moment een beslissing te nemen, zij kunnen direct vertrouwen op hun sacrale respons.

Bovenstaand design is het mijne: Manifesting Generator, 6/2 profile, solar plexus (emotional) authority, triple split definition. Left angle Cross of Education : 

Frustraties blijken voort te komen uit het niet leven volgens  energietype en strategie. Eigenlijk is alles terug te vinden in je design, van (hoog) gevoeligheid tot druk gedrag (ADHD), angsten, depressie, eetstoornissen, borderline maar ook specifieke talenten op intellectueel, zakelijk en artistiek gebied. Het bestuderen van alle energietypes, centra, persoonlijkheidslijnen, kanalen en poorten is de basis van de opleiding. 

 

Het begint met vaststellen welk energietype je bent, er zijn er vier:

Manifestor (7% van mensen)  

(Manifesting) Generator (ca 70% van de mensen)

Projector (ca 22% van de mensen)

Reflector (ca 1% van de mensen)

Ieder type werkt met een andere strategie en daarnaast zijn er per persoon nog zoveel unieke aspecten dat het een heel gedifferentieerd systeem is.    

 

Je ziet een aantal centra gekleurd en een aantal open centra. De gekleurde centra zijn gedefinieerd, dat betekent dat de energie in dat gebied altijd voor jou beschikbaar is. Het is zogenaamde 'sustainable' energy, je eigen energie, het is een natuurlijk proces. Zodra een centrum open is, is de energie niet betrouwbaar. Het ontstaat buiten jezelf, onder invloed van van anderen. het is 'amplified'. Het zijn de centra waar je het meest geconditioneerd bent. Zwarte lijnen zijn bewuste energie, rode lijnen staan voor onbewuste energie. Als 2 centra met elkaar zijn verbonden is er sprake van een kanaal, een energie uitwisseling, en de daarbij behorende aspecten. 

 

Ieder energiecentrum is anders, het doet iets met je, of ze nou open zijn of gekleurd. Door energie uitwisseling met andere mensen ontstaan er 'kliks' waardoor je merkt dat energie gaat stromen, of juist niet; het kan ook zijn dat je getriggerd wordt in bepaalde gebieden.  

 

De persoonlijkheidslijnen (bewust en onbewust) geven een beeld van de rol die we hebben in het leven. De 6/2 staat voor Role Model Hermit. Iedereen met een 6e lijn in het profiel is in de eerste ca. dertig jaar bezig met experimenteren en aanpassen, de rol van de 3e lijn, de Martelaar. Het leven van 6e lijns profielen is verdeeld in drie delen. De eerste 28-30 jaar van hun leven doen ze van alles, en het gaat vaak helemaal niet goed, trial and error, een pessimistische fase, ze hebben te maken met moeilijkheden, weten het vaak niet en worden door de omgeving niet altijd begrepen. Rond hun 30e breekt er een periode aan van afstand nemen, dit is de 'on the roof' periode, ze trekken zich terug, gaan observeren en leren. Dit is een optimistische fase, hier worden ze objectief, ze bekijken de wereld van een afstandje, ontwikkelen hun innerlijke visie vanuit deze helicopterview. Uiteindelijk rond het 50e levensjaar keert de 6/2 terug, komt hij 'van het dak af' en kan hij als rolmodel een voorbeeld zijn, een inspiratie voor anderen. Niet zozeer door wat hij zegt maar vooral door wat hij doet.  De 2-lijn is de kluizenaar, het natuurtalent, degene die het op zijn eigen manier doet, solistisch. Wordt vanzelf opgemerkt door de omgeving. Wacht eigenlijk altijd op 'the call'. Zal geroepen worden voor de specifieke rol die hij in het leven speelt. Dit is vooral van belang voor de derde fase.

Zo zijn er 12 verschillende profielen met ieder hun eigen specifieke kenmerken. 

Het is te veelomvattend om even in een A4'tje uit te leggen, maar mocht je geïnteresseerd zijn en een gratis chart willen laten maken, dit kan bij www.jovianarchive.com. Hier wordt de basis ook uitgelegd (Engelstalig).

Ik geef algemene readings op het niveau van ATL (Analist Training Level).  Kosten bedragen 125 euro inclusief een persoonlijk document.