De schaduwkant van Human Design

Het valt mij op dat we in de HD wereld erg houden van verhalen. Ik ook, uiteraard, het is inherent aan het schrijverschap. En eerlijk, levensverhalen zijn fascinerend en leerzaam. Verhalen zijn de basis van geschiedenis, een cultuur, waarop mensen hun wereldbeeld baseren. Laatst werd ik de Human Designverhalen ingezogen, toen iemand mij vroeg: "heeft Human Design je bevrijd of juist meer in een hokje geplaatst?" Hoewel mijn antwoord onveranderd het eerste is, het heeft me bevrijd, heeft de vraag me ook aangezet hier wat dieper op te reflecteren. Het is een mooie vraag, want draagt zowel de potentie als het risico van Human Design in zich. Onderstaande tekst gaat over de schaduwkant van Human Design: identificatie met je verhaal.

 

Of het nou gaat over je eigen design of iets invullen voor anderen; vasthouden aan een verhaal zie ik als een valkuil van Human Design en is ook mijn eigen uitdaging, nog iedere dag. Objectief waarnemen is uiteindelijk de sleutel in het construeren en bijschaven van het eigen verhaal. Met deze blog hoop ik jou te kunnen inspireren en bewust te maken van je eigen verhalen, overtuigingen en een manier aan te reiken om in je autonome kracht te staan. Human Design heeft die potentie absoluut, want het laat zien waar iemand vandaan komt, hoe kijkt iemand naar de wereld? Dat is een startpunt voor meer begrip en dus meer harmonie in de wereld. 

Individuele en universele mens

Het leren kennen van je blauwdruk voelt als thuiskomen, een hernieuwde kennismaking met je natuur. De herkenning, de tot in detail kloppende beschrijvingen; Human Design is een magisch systeem dat je écht kan helpen om meer afgestemd te raken met je authentieke zelf. Het is me daarnaast ook steeds duidelijker geworden dat we naast een uniek design ook de universele ervaring van het mens-zijn in ons DNA dragen. We zijn allemaal anders, maar ook hetzelfde. Dankzij een intelligent bewustzijn is het voor ieder mens in potentie mogelijk om zich los te maken uit het web van overtuigingen, voortkomend uit de 'niet-zelf' mind, in spirituele kringen vaak het ego genoemd. Met Human Design ontstaan echter weer andere verhalen. Het risico van identificatie met het eigen design en hokjesdenken ligt op de loer. In dat geval bevrijdt de mens zich niet uit de matrix, maar blijf hij gevangen in beperkingen. Dat is de schaduw van Human Design. 

Identificatie als excuus

Een verhaal is bijvoorbeeld iets van deze strekking: “ik ben een Generator 2/5, heb een single definitie, er wordt altijd op mij geprojecteerd dus ik vind het lastig om te weten wie ik écht ben. Ik kan niet goed omgaan met stress, want mijn wortelcentrum is ongedefinieerd. Daarom kan ik niet lang onder de mensen zijn. Daarvoor ben ik te gevoelig. En ik heb een open ego dus met geld omgaan is altijd een probleem.” 

Hierin liggen veel aannames en overtuigingen, gevoed door de niet-zelf mind. Het zijn beperkende overtuigingen die vanuit de eigen ervaring zijn ontstaan. Ze kunnen wel waar zijn, maar de vraag is of je ze wellicht onbewust als excuus gebruikt. 

 

Je illusoire identiteit is opgebouwd uit verhalen, dus die wordt hardvochtig verdedigd, het is ten slotte wie je denkt dat je bent. Hoe neem je iets waar, zónder die identificatie?

 

“Zij heeft een gedefinieerd ego, ik voel me vaak onzeker bij haar en merk dat ik de neiging krijg me te bewijzen.”

Prachtig dat je dit waarneemt, want daarmee zet je de eerste stappen in je experiment. Deze objectieve waarneming opent als het ware nieuwe perspectieven. Je hoeft niet meer te doen alsof je super zeker van jezelf bent in haar buurt. Je wordt je bewust van wat er in jou leeft. Een angst of onzekerheid die je onder ogen ziet.

 

"Haar ego is krachtig, maar ik neem het niet persoonlijk, voel me er niet door bedreigd. Het is interessant om waar te nemen wat verschillende mensen doen met mijn gevoel van eigenwaarde."

Een paar jaar verder in het experiment, je bent afgestemd op de openheid van je egocentrum en hebt bewustzijn ontwikkeld op de thema's van eigenwaarde. Dit heeft tot gevolg dat jij authentieker wordt en  gevoeliger voor het niet-zelf van anderen. 

Zuivere frequentie versus valse noten

Human Design kan dus heel helpend zijn, want de mechanica van je design laten zien waar je van nature energie voor hebt en waar jouw aandacht naartoe gaat. Het Human Design experiment bestaat uit het voortdurend waarnemen van je gedachten en van wat er in je leeft. Waar ervaar je harmonie en resonantie en waar is weerstand? Jouw lichaam, dat je eigenlijk als een muziekinstrument kunt zien, geeft je voortdurend signalen die dienen als een kompas.

 

Kleine kinderen zijn nog heel puur en verbonden met hun natuur. In de loop van de jaren ontwikkelen zich zogenaamde niet-zelf overtuigingen en krijgt het instrument met invloeden van buitenaf te maken. Er kan weerstand ontstaan en de muziek wordt wat onprettig om te horen. Wat ontstaat zijn valse geluiden, die resoneren met andere valse tonen. Zo zit de niet-zelf wereld in elkaar. De ene valse noot reageert op de ander en het resultaat is niet om aan te horen. Wanneer er in het onderwijs meer aandacht is voor de innerlijke ontwikkeling, behoudt een kind het contact met het unieke geluid. De mensen die innerlijk werk hebben gedaan en van wie de frequentie op de blauwdruk is afgestemd, produceren een authentieker geluid. De meeste mensen bevinden zich nu met één been in de ene en één been in de andere wereld.

 

Het vraagt moed om de beschermende laagjes af te pellen en de niet-zelf thema's onder ogen te zien. In deze ontwikkelfase van het experiment, ben je kwetsbaar en ervaar je meer pijn. Je komt letterlijk je eigen schaduwen tegen. Daar houdt het ego (of het 'niet-zelf') niet van en bovendien heeft het graag controle! Daarom worden de verhalen gecreëerd, die kunnen leiden tot de identificatie met je design. Het geeft houvast, iets dat je zeker in het begin ook wel nodig hebt. Het is ook allemaal oké, de vraag is in hoeverre je er bewust van bent! Er komt vanzelf een moment om het los te laten. 

De kracht van het NU. Wat leeft er NU in jou?

Onze mind houdt de verhalen in stand, want voor de niet-zelf is er altijd de angst dat er geen verhalen meer zijn. Daarom is er continu een zoekende energie actief die je verleidt om weg te gaan van wat nú is, met als doel het verhaal gaande te houden, continue op zoek naar een verklaring en oplossing.

 

De vraag is wat je ten diepste gelooft, want dat wordt je werkelijkheid. Overtuigingen zijn zo krachtig. Je krijgt niet wat je wenst, maar wat je op een dieper niveau verwacht. Als jij er onbewust van overtuigd bent dat je niet veel waard bent, zul je daarin voortdurend bevestigd worden door de buitenwereld. Iemand die voortdurend  relaties met 'foute mannen'  aangaat, is er op onbewust niveau van overtuigd dat ze niet beter verdient. 

Dit en dat

Het loslaten van controle vraagt om overgave. Waar ervaar je nu verzet tegen? Op dit moment voel ik de emotionele energie van poort 55 heel sterk. De voortdurende twijfel, het ene moment weet ik het, het volgende weer niet. De neiging om een innerlijke leegte te willen opvullen. Emotionele highs and lows. Gisteren schoot het werkelijk alle kanten op, maar vooral naar beneden. Zware energie in mijzelf, die ik gereflecteerd zag in de buitenwereld. Ruzie tussen mijn kinderen, onrust in mezelf, gedachten die mijn angst dat het uit de hand zou lopen voedden, irritaties richting mensen om me heen. Wow wat gebeurde er veel. 

Vroeger zou ik daar allerlei verhalen omheen hebben bedacht, verklaringen zijn gaan zoeken, misschien komt het door wat ik toen zei, of misschien heb ik mijn kind wel tekort gedaan en misschien had ik een andere studie moeten doen. Dit en dat. Bla bla bla. Ik probeer het tegenwoordig maar gewoon te laten zijn. Ik hoef niets te verklaren. Transits of niet, het is energie die door mij heen beweegt. De energie nodigt mij uit om in die emotie te stappen, de uitdaging om de leegte te ervaren en diep te voelen. Man, what a ride! Muziek helpt mij daar altijd bij, het opent mijn hart en laat de energie stromen, waardoor alle gevoelens zich openbaren. Dit is soms zo nodig voor het helingsproces. 

De taal van het lichaam

De kunst is om steeds terug te komen in het huidige moment. Een effectieve manier om dit te doen is jezelf de vraag te stellen; “wat leeft er nu in mij?” Door je aandacht naar binnen te richten word je je bewust van je innerlijke wereld die bestaat uit gedachten, gevoelens, emoties, fysieke sensaties, beelden, kortom allerlei sensorische sensaties die je laten weten of iets resoneert. Het zijn richtingaanwijzers.

 

Deze taal van het lichaam verbindt je met authenticiteit. Dit is wat er nu in je leeft, wat je voelt, wat je denkt. Niet een of ander verhaal over wat er was of zou moeten zijn, maar simpelweg hoe het nu is. Een gevoel is in wezen niets anders dan een bewust ervaren emotie. Het gewaarworden draagt bij aan de ontwikkeling van het emotioneel bewustzijn, wat weer een belangrijk thema is voor de evolutie van de mens.

 

Realiseer je dat in de wereld van dualiteit alles altijd een keerzijde heeft. Het is niet óf, maar én. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Dus ja, je bent overgeleverd aan krachten buiten je eigen invloed en ja, je beschikt over oneindig krachtig potentieel. Het onbegrensde bestaat juist omdát er grenzen zijn. Snap je het nog?

Invloeden van buitenaf

We leven niet onder een petrischaaltje, maar staan voortdurend onder invloed van energieën buiten onszelf. Human Design is een systeem, het gaat over de samenhang der dingen, een synthese. Wij zijn quantum-bewustzijn, een combinatie van yin & yang. Het onbewuste en bewuste.

 

We zijn voortdurend in verbinding met andere mensen, dieren en dingen, energetisch gezien bestaat er geen afgescheidenheid. Vanaf dag 1 van ons leven worden we door de omgeving geconditioneerd en beleven we de universele ervaring van het mens-zijn in alle centers, kanalen en poorten van je design. Dit is nodig om te kunnen groeien, niet iets om te vermijden!

 

Onder invloed van de omgeving kun je bijvoorbeeld ineens over veel meer energie beschikken. Als je daar bewust van bent, kun je het slim gebruiken! Non-energietypes zoals de projector en reflector doen dit van nature. Daar is niks mis mee, als je maar weet waar het vandaan komt en oplettend bent ten aanzien van je eigen energieniveau, door regelmatig alleen te zijn en te voelen wat er in je leeft in het moment.  

Bodygraph is de map

Human Design brengt de mechanics van je persoonlijkheid en design in kaart, in de bodygraph. Je lichaam is een geniaal biofeedback mechanisme dat je voortdurend terugkoppeling geeft over energie die je oppikt van mensen, ruimtes en situaties om je heen, maar het laat ook zien hoe je geconditioneerd bent om met die informatie om te gaan. Een analist heeft geleerd om de Human Design bodygraph te kunnen lezen.

 

Ik zie het lichaam dus als een muziekinstrument tussen het energetische en de materie. Je conditionering is veelal onbewust en zendt valse tonen uit, maar door opnieuw te verbinden met de terugkoppeling die je lichaam hierover geeft, kun je de frequentie bijstellen, simpelweg door af te stemmen op het waarachtige in jou. Dat wat resoneert, dat wat in harmonie is met jouw innerlijke waarheid.

"Wat leeft er nu in mij? Wat voel ik en waar voel ik het?"

Waarnemen, geen identificatie. Die bewuste aandacht creëert een moment van keuze.

Bewustzijn is de sleutel hier

Het ‘no choice’ principe is een belangrijk uitgangspunt van Human Design. De beginvraag: is het mogelijk om je te bevrijden uit deze matrix? Het antwoord: ja en nee. Het programma heeft baat bij onbewuste mensen. Ik bedoel, je ziet in het collectief hoe de energie uitspeelt, welke thema's gaande zijn. Hoe dichter we 2027 naderen, hoe meer de bestaande systemen verdwijnen en dat is zeker een no choice ding aangezien verandering van tijdperk iets cyclisch is. De cyclus van The Cross of Planning waarin alles draaide om de community, wetenschap en het collectivisme, komt ten einde. Alles waar we altijd op konden vertrouwen buiten onszelf, verdwijnt. De krachten zijn bepaald, maar de uiteindelijk zijn het de keuzes die de kwaliteit van leven bepalen. Keuzes om wel of niet iets te doen. Ongeacht het kosmisch weerbericht, wij hebben een bewustzijn dat ons onderscheidt van dieren. Dat bewuste denken mag leren samenwerken met het slimme onbewuste door het wat meer vertrouwen te geven. 

 

En het lichaam op haar beurt is maar in één ding geïnteresseerd en dat is overleven. Mentaal bewustzijn kan helpen om het lichaam ontspanning te brengen - we zijn veilig: relax maar - waardoor ruimte ontstaat voor de intelligentie van het lichaam, de stem van de innerlijke autoriteit. 

Weerloos en oneindig krachtig

Wat zou er gebeuren als mensen in de ontspanning komen en het passagiersbewustzijn gaan omarmen, ontspannen op de achterbank van het voertuig, met een totale overgave aan het leven? Handelend vanuit het NU, bewust van wat er is. Dat is interessant en fascinerend. Volgens mij is dat een lichtere manier van zijn, want vanuit transparantie in je systeem kun je leren omgaan met wat zich aandient. We zijn weerloos, maar toch ook oneindig krachtig.

 

Heeft het zin om helemaal into Human Design te zijn en je blauwdruk goed te kennen? Of het zin heeft, weet ik niet, het heeft me vooral geleerd welke verschillende frequenties er zijn, hoe uniek iedereen is en wat een voldoening het mij geeft om mensen hierover te vertellen. Verhalen die ze nog niet kenden over zichzelf, of zich vaag herinneren. De zin van het leven is universeel en zit hem in het ervaren van verbinding en innerlijke groei. Een bewustwording van hoe geniaal alles in elkaar zit. Het niet-weten soms. Mijn eigen design doet er steeds minder toe, hoewel de bevestiging fijn is. Human Design leert me overgave aan iets dat groter is dan ikzelf, het leven, en dat is werkelijk bevrijdend. 

 

X Barbara

Mijn verhaal

De reden dat ik denk zoals ik denk, en schrijf zoals ik schrijf, is uiteraard goed te verklaren vanuit mijn eigen blauwdruk. Mijn levensmissie (Education) gericht op het onderwijzen van het collectief en vanuit het authentiek voorleven (6/2 profiel), voortdurend reflecterend vanuit de abstractie denkdruk (64-47), analyserend (24) en twijfelend (55, 63), van waaruit mij realisaties en inzichten worden aangereikt om te delen. De zon in poort 11 van Ideeën en idealen, op zoek naar stimulatie; de drive (maan) om een intuïtieve visie (2) om te zetten in revolutie en hogere principes (49) waarmee de tribe gevoed wordt. Emotioneel onvolwassen (mars) op thema's van zelfliefde en gedrag (10) en overvloed/beperking (55), bekrachtigend en extreem. Pluto mijn oertoon in 6.6 (de vredesstichter). Met de aardepoort 25.2 voel ik mij een existentialist die universele liefde predikt. Het leven in het nu geeft mij stabiliteit. Kan er nog veel meer over delen, maar voor nu is het genoeg!

 

Het is een deel van mijn verhaal, het heeft me geholpen om het leven te begrijpen. Maar laat ik me erdoor leiden? Nee. Dit is een samenvatting van inmiddels 16 jaar bewustwording en contemplatie. Een verhaal, waar de beperkende overtuigingen helder zijn geworden. Ik besef me dat wat ik denk, voel en doe niet exclusief van mij is. Weet dat het no choice principe bestaat, dat er krachten groter zijn dan ik. Weet dat het leven naar mij toekomt en dat ik niets meer persoonlijk hoef te nemen. En tegelijkertijd alles wél persoonlijk mag nemen, want wat ik zie in de buitenwereld is een reflectie van mijn binnenwereld...

2024 Barbara Le Noble