Afstemmen op jezelf

 

Hoe bewuster iemand is, hoe minder belangrijk de Bodygraph wordt. We hebben een genetische blauwdruk, en dat laat de Human Design Bodygraph je zien, zodat het kan helpen in bewustwording van de eigen energie. Als een landkaart om het functioneren van jezelf en anderen te begrijpen. Door deze te analyseren wordt de levenskracht zichtbaar, hoe het leven in flow kan komen en waar de talenten en uitdagingen zitten. Het is een instrument voor zelfbewustzijn. Het geeft inzicht in je natuur en conditioneringen. Het is namelijk heel handig om te weten dat het mijn natuur is om altijd een denkdruk te hebben, alleen is dat niet het instrument om beslissingen mee te maken. En met de zon in poort 11 is mijn persoonlijkheid altijd bezig met ideeën, concepten; om idealen te delen met de wereld. Als 6e lijns profiel (6/2) is mijn rol om het vooral te leven, vanuit authenticiteit. Het hebben van een open ego maakte mij heel lang afhankelijk van de bevestiging van anderen. En ik dacht vooral heel veel te willen. Ook de drang om te manifesteren was niet-zelf gedrag. Nu weet ik dat het manifesteren alleen werkt als het voortkomt uit een response. In reactie op iets dat mijn pad kruist. En dat ik vooral niet te snel ja moet zeggen maar nog even een nachtje erover slaap. 

Je blauwdruk leren kennen

 Er is nog veel meer over te vertellen (ik kan er een boek over schrijven lol) maar wat ik met deze post eigenlijk vooral wil zeggen is dat ik gemerkt heb dat mijn design veel meer ‘vloeiend’ is geworden door de jaren heen. Ik ben het meer als een geheel gaan ervaren waarbij het design an sich niet meer zoveel uitmaakt. We zijn ook de hele bodygraph, om te kunnen functioneren als mens hebben we alle 9 centers nodig, met de kanalen en 64 poorten (dna codons). Onze organen en lichaamsfuncties liggen hierin besloten, het zijn allemaal andere frequenties maar we hebben ze allemaal. Echter, als er verstoringen optreden in de frequenties (omdat je niet afgestemd bent, en vanuit het niet-zelf denken je leven leidt) dan helpt het om je design te kennen zodat je inzichtelijk krijgt waar je jezelf uitput.

Deze week twee Readings gegeven, beiden mental projectors, beiden kampten ze met een burn-out. Je moet weten dat Projectors heel anders functioneren dan de meerderheid van de mensen, en mental projectors hebben geen enkel motor centrum gedefinieerd. Als je dan je hele leven bezig bent geweest je aan te passen, nog harder te werken zonder daarvoor consistente energie te hebben, dan is het een kwestie van tijd dat je opbrandt. Zij hebben nooit geleerd wanneer genoeg genoeg is. Maar zodra ze hiermee gaan experimenteren en weten hoe ze moeten ontladen, waar ze in uitblinken zodat ze (h)erkend gaan worden, dan komt het hele leven weer in flow. Als er meer balans komt, ze de verbinding met het lichaam leren te herstellen dan gaat ook de energie stromen. Ze hebben dan nog steeds geen motor, maar dat wil niet zeggen dat ze zielig zijn. Dat hun energie niet consistent is, betekent niet dat ze nooit energie hebben.

 

Generators met veel levenskracht kunnen ook uitgeput raken. Dat gebeurt als ze vanuit niet-zelf handelen, dan ontstaat de frustratie en wordt de energie niet op de correcte wijze ingezet. Pas als een generator vanuit de sacrale respons in actie komt, correct met de eigen autoriteit dan volgt voldoening

 

Bewustzijn over “heb ik hier energie voor?” brengt meer afstemming op de eigen frequentie. En als na verloop van tijd het bewustzijn verandert, er een zekere mate van ‘passenger consciousness’ is, dan maakt het hele design niet meer zoveel uit. Je zit op je eigen frequentie -van het lichaam- en er is het besef van samenhang, onafscheidelijkheid, no choice, verbondenheid met alles. Wat niet wegneemt dat je energetisch gezien beïnvloed wordt, en ook anderen beïnvloedt. Je merkt het op en beweegt mee. Als je je energie niet langer verspilt aan alles wat je niet bent, ontstaat er ineens ruimte om het leven op een andere manier te ervaren. 

 

2022 Barbara Le Noble