Masterclass: Op weg naar 2027, een nieuw tijdperk

Het wordt steeds belangrijker om je eigen strategie en autoriteit te volgen op basis van je Human Design. Je unieke blauwdruk geeft inzicht in de manier waarop, maar ook welke rol voor je is weggelegd. Human Design is niet moralistisch, het gaat niet over goed en kwaad, en spiegelt ook geen toekomstige wereld op een roze wolk, waar iedereen verlicht is. Het laat zien welke energiefrequenties -of welk programma- wordt afgedraaid. We hebben te maken met een ‘globaal bewustzijnsprogramma’ en zitten momenteel in een overgangsfase naar 2027. Daar gaat deze masterclass over.

Mijn visie op de toekomst, bekeken vanuit Human Design perspectief

The forces may be known, the form is still unknown

Planning 

Er is welvaart gecreëerd, de industriële revolutie heeft vooruitgang gebracht. Het tijdperk van Cross of Planning ging onder andere over groei, maar ook over ondersteuning. Groei was een van de sleutelbegrippen. Maar in aanloop naar 2027 komt er een einde aan de groei, die weg loopt dood. Sinds 

Globale cycli en de achtergrondfrequentie

Gevoelsmatig gebeuren er twee dingen tegelijkertijd. Enerzijds de evolutie van het individuele bewustzijn en anderzijds de collectieve evolutie van de mensheid; een nieuw begin van een tijdperk dat meer dan 400 jaar zal duren. Het zijn opmerkelijke tijden waarin we leven, doordat alles drastisch verandert. De krachten zijn bekend, maar de vorm waarin het gemanifesteerd wordt hangt af van ieders bewustzijn. Blijven we slapen of rijzen we op?

 

Sleeping and rising Phoenix

Op het niveau van de individuele mens ontwaakt er een nieuw bewustzijn. Lange tijd leefden we met ‘oordeel, schuld en boete’, vele angsten die een negatief mensbeeld hebben opgeleverd. Uit onderzoek en de geschiedenis bestuderend is gebleken dat de meeste mensen deugen, maar het oude mensbeeld ('de mens is zondig') domineert in het huidige systeem nog steeds, wat de angstfrequentie in het collectieve veld in stand houdt. Bewustwording en zelfkennis (zelfliefde) zijn voorwaarden om vanuit vertrouwen te leven. Een van de grote thema's van de nabije toekomst is vertrouwen (of niet). Durf je authentiek te zijn?

Onderwerpen lezing

Zoals mensen in mijn boek hebben kunnen lezen, zijn het de verre planeten die een belangrijke stempel drukken op de conditioneringen van het collectief. Dit noemen we het globale bewustzijnsprogramma. Langdurende transits hebben invloed op het lichaam. Hoe langer de transit duurt, des te sterker de invloed. Dit zijn biologische processen. Als we het hebben over transits, hebben we het over de invloed van neutrino’s, het programma. In de lezing ga ik dieper in op de uitwerking van Pluto, Neptunus en Uranus en de thema's (poorten) die geactiveerd worden tussen nu en 2027. Ook kijken we naar de sleutelpoorten van het globale bewustzijnsprogramma na 2027, de Cross of the Sleeping Phoenix en de cross of Penetration.  

Lezing, programma

De combinatie van jarenlange ervaring met Human Design, nieuwsgierigheid en mijn analytische en intuïtieve talenten hebben geleid tot een breed perspectief ten aanzien van dit onderwerp. Bereid je voor op een inspirerende avond waarin helder wordt hoe globale cycli werken en welke thema's gaan spelen. Ik baseer me op de bronkennis van Ra Uru Hu en vul aan met info uit lezingen die ik heb bijgewoond van professionele HD teachers over dit onderwerp. 

19:30 uur Presentatie: Op weg naar 2027, het programma waar het collectief door wordt beïnvloed tussen 2020 en 2027

20:15 uur Vragen en verdieping 

20:45 uur Korte pauze

20:50 uur Bespreken thema's 2027, de acht poorten van Phoenix & Penetration en de 6e lijn frequentie.

21:30 uur Vragen en verdieping 

ca. 22:00 uur Einde 

 

Kosten € 34,50 (exclusief btw). Ticket kopen en plaats reserveren

DE OPNAME VAN DE LEZING IS HIER TE BESTELLEN:

Met Human Design krijg je niet alleen inzicht in je eigen functioneren, het geeft ook inzichten in de frequentie van de toekomst. De mensheid heeft te maken met een ‘globaal bewustzijnsprogramma’ en we zitten energetisch gezien in een overgangsfase naar 2027. Daar gaat deze masterclass over.

Wat zijn de acht basisthema's (sloten) en door welke thema's worden deze nu en straks gedomineerd (sleutels)?

Een diepgaand verhaal van Human Design expert en auteur Barbara Le Noble over de frequenties van de nabije toekomst.

 

Met de aanschaf van dit product, ontvang je de video-opname van de lezing van 14-12-2023, inclusief de Q&A na afloop met de aanwezige deelnemers.