De gave van de emotionele mens

De mens met passie; golvend en stuwend, enthousiast en bezield. Bevlogen en kwetsbaar. Temperamentvol, stampend en briesend. Vurig, warm en kolkend. Emotie is een oerdrift, het is liefde; omarmend, troostend, beschermend en teder. Maar ook boosheid; giftig en venijnig fel. Verzengend. Gillend, verblind door de woede. En soms is er de zachtheid, de ontvankelijkheid; zoveel gratie, stijl, schoonheid en verlangen. Idealen, dromen en fantasie. Verleiding en spel. Subtiliteit, diepgang, poëzie, smaak, muziek.. Alles wat ons leven kleur geeft, de saus, het zoet en het zuur.

 

Emotioneel zijn is een uitdaging

Je emoties zijn soms overweldigend, hoge toppen en diepe dalen, een mix van gevoelens die verwarrend kan zijn. De ene dag ben je in opperbeste stemming, en de andere dag lijk je wel depressief te zijn. Je kunt het gevoel hebben dat je labiel bent, wispelturig, onbetrouwbaar en vreemd. Het kan ontaarden in intens verdriet, grensoverschrijdend gedrag, in extreme uitingen die we kennen als symptomen van borderline of ADHD. Je emotionele energie kan zo krachtig zijn dat het je van binnen helemaal overneemt. Je kunt niet helder meer denken in je diepste dalen en op je hoogste toppen, je kunt je als een klein kind voelen waardoor je steeds weer anderen en jezelf kwetst. 

 

Emotioneel zijn is in potentie een bron van liefde zijn

Als je bewust wordt van je eigen emotionele golven, van je prachtige energie, van je kwetsbare kracht. Als je wat vaker stil wordt. Naar de stem van je hart luistert. Door te gaan ervaren, te ontdekken welke behoefte er onder die gepassioneerde of verdrietige ik ligt.  En als het je lukt om met liefde naar de wereld te kijken dan ben je innerlijk veranderd. Oprechte dankbaarheid is als een magneet voor overvloed. Niet dat je alleen maar lief moet zijn, welnee, je bent een furie! Als je de confrontatie aangaat, doe je dat met passie! Eerlijk en kwetsbaar boos durven zijn. Woedend zijn, tierend en scheldend maar ook sorry zeggen. Vallen en weer opstaan. Je kunt je emotionele golven niet veranderen, maar je er wel bewust van worden. Alles wat je voelt is een kompas, je gevoel van richting. Het heeft vooral tijd nodig, veel tijd en geduld. Net zolang tot de golven voorbij zijn en je weer in rustiger water bent. In een woelige zee kan je een rotsblok gooien zonder dat het effect heeft, terwijl in stilstaand water het kleinste steentje al rimpels veroorzaakt. Zo werkt het ook in ons. En óók in stilstaand water voel je de liefde…de passie… en al het moois dat de emotionele mens te bieden heeft. En dan wordt het een gift. Vooral voor jezelf maar zeker ook voor de ander.

 

Greta Thunberg, de klimaatactiviste is een voorbeeld van emotioneel persoon. Zij roept veel weerstand op, even los van het feit of je het met haar eens bent, haar manier van communiceren, het confronterende, is iets waar vooral niet emotionele vreselijk veel moeite mee hebben.

 

Voor de mensen die van nature niet-emotioneel zijn, geen last hebben van golven, liever de confrontatie uit de weg gaan en wél helderheid hebben in het moment zijn emotionele mensen heel onvoorspelbaar. En niet-emotionele mensen ontwikkelen voelsprieten om de verschillende emoties te gaan herkennen. Weten wanneer het ze te heet onder de voeten wordt, ontwijken de emotionele mens liever omdat al die emoties gewoon drie keer versterkt bij ze binnen komt! Zij hebben vaak op jonge leeftijd al mechanismen ontwikkeld om dit te voorkomen of te omzeilen en hebben de potentie om hier wijsheid in te krijgen. Om de emotionele mens te voelen, te lezen. Zolang ze deze emoties maar niet verwarren met hun eigen emoties. Zonder bewustzijn is het makkelijk om andermans emoties over te nemen. Denk aan het open kind en de emotionele vader of moeder. Als de emotionele ouder onbewust is, dan kan het voor het niet-emotionele kind al snel veel te overweldigend zijn waardoor deze zich af gaat sluiten of andere overlevingsmechanismen ontwikkelt.  

 

Wat mooi zou het zijn als emotioneel bewustzijn de aandacht zou krijgen die het verdient? Als er op school  zoiets bestond als ‘Master of Emotions’. Emotionele intelligentie als onderdeel van de ontwikkeling. Iedereen snapt wat dat zou betekenen voor de wereld. Inner peace is outer peace.  

Uitleg emotioneel vs niet-emotioneel (according to Human Design):

Voor wie nog onbekend is met het Human Design Systeem (logisch systeem voor differentiatie, mensontwikkeling): de mens heeft 9 energiecentra (sinds 1780, daarvoor hadden we 7 centra) . Iedereen heeft een uniek energiesysteem, maar ongeveer de helft van alle mensen is emotioneel (bij wie het emotionele centrum ‘Solar Plexus’ is gedefinieerd, oftewel de energie hier is consistent en deze mens heeft te maken met emotiegolven)  en de andere helft van de mensen heeft een open Solar Plexus,  een energiecentrum dat ongedefinieerd is (van nature niet-emotioneel, dus deze mensen worden beïnvloed door de emotionele energie van buiten het eigen systeem, van de aura’s van emotionele mensen)

 

Wat betekent dit gegeven voor de wereld waarin wij leven?

Dat de ene helft van de mensen de andere helft op emotioneel niveau voortdurend ‘aansteekt’.  Als een vuurtje. Als een emotioneel persoon verliefd wordt, reken maar dat een open SP dat voelt! Wanneer je beseft dat open energiecentra de energie van buiten vervormen en versterken dan snap je hoe een ruzie tussen een gedefinieerde SP en open SP uit de hand kan lopen. En dat de niet-emotionele mens dan super emotioneel kan reageren. Het is de energie, de intentie, ook al wordt deze niet uitgesproken; de emotionele persoon kan een beetje geïrriteerd zijn, deze irritatie wordt door een open SP opgepikt en onmiddellijk versterkt.  

 

Bewustzijn van dit mechanisme zou zowel voor de emotionele als de niet emotionele mens voor zoveel meer begrip zorgen. Emotionele mensen hebben de gave om anderen te inspireren, te bezielen, en hebben de sleutel in handen voor het goed functioneren van relaties. Als zij gaan inzien wat het effect is van hun eigen emoties, dan kunnen ze daarmee experimenteren. Niet emotionele mensen zijn erbij gebaat als ze inzien dat veel van hun emoties niet zoveel met henzelf te maken hebben. Zonder de verantwoordelijk bij de ander te leggen kunnen ze onderscheid leren maken tussen eigen en andermans emoties. Als ouders snappen hoe het werkt kunnen ze hun kinderen leren emotioneel bewust te worden, hoe mooi zou dat zijn! Op te groeien met het besef dat je goed bent zoals je bent.