THE WHOLE PICTURE
  • Human Design Systeem
  • Onderwijs
  • HSP / HB
  • Grote Mensen Doen Alsof
  • Science & Spirituality

"Maak kennis met jouw unieke design, je genetische blauwdruk" 

Barbara le Noble - Human Design Analyst (official training), schrijver, reportage- en portretfotograaf, auteur & redacteur 

Auteur "Grote Mensen Doen Alsof" (release 7 december 2022) 

Human Design Systeem

Met Human Design kan je ontdekken wie je ten diepste bent, waar je talenten en uitdagingen liggen, wat je rol is in het leven en welke strategie bij jou past. Het klinkt misschien wat vaag; een strategie op basis van je geboortedatum maar Human Design is geen geloofssysteem. Je blauwdruk kennen is als het hebben van een spiekbriefje voor je leven. Zie het vooral als een experiment in het maken van keuzes. Het heeft mij veel geleerd over hoe ik functioneer, maar ook over mijn man, kinderen, familie en vrienden. Iedereen is uniek, er bestaat geen beter of slechter design en er valt ook niets te verbeteren of te bereiken. Acceptatie en bewustwording is het proces evenals het afstemmen op de lichaamsintelligentie. In het najaar 2022 verschijnt mijn boek "Grote Mensen Doen Alsof" een pleidooi voor een heel ander verhaal. 

Onderwijs

Als kinderen zich op jonge leeftijd bewust worden van hun kwaliteiten doet dat veel voor hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat is de basis voor zelfstandigheid. Een kind dat zich goed voelt over zichzelf, gaat ook socialer en hulpvaardiger om met anderen en neemt eigen verantwoordelijkheid. Onderwijs is nu vooral gericht op prestatie. Het potentieel van mensen, bijvoorbeeld lichaamsintelligentie, blijft veelal onbenut.  

Balans tussen mentaal, fysiek en emotioneel bewustzijn

Samen met twee bevlogen collega's heb ik met Ridderkind tussen 2013 en 2017 weerbaarheidstraining gegeven en een mooi concept ontwikkeld voor de basisschool (zie filmpje). 

Filosofie - auteur

Weten wat je niet weet is ware wijsheid. Hoe meer je weet, hoe meer je twijfelt. Die twijfel is de basis voor wetenschap, maar je kan nog zoveel kennis hebben, het geeft geen antwoord op álle vragen. Als kind was ik al een zoeker; mij wordt weleens een fanatiek en verbeten karakter toegeschreven al zou ik het zelf liever 'betrokkenheid' noemen. Bewust-zijn is een tweede natuur geworden, zonder dat ik de hele dag op een meditatiekussen zit want ik sta graag volop in het leven en de wereld. Als freelance journalist onderzoek en schrijf ik over opvallende of inspirerende mensen en gebeurtenissen of maak ik beeldreportages.  

Toen ik op zoek ging naar antwoorden en verklaringen voor waarom de wereld zo fucked-up is kwam ik erachter dat er vooral in mijn eigen mindset veel overtuigingen lagen die dat wereldbeeld bevestigden. De wereld die je ziet is een reflectie van wat er in jezelf leeft. Langzamerhand werd mij steeds duidelijker dat ik mijn ideeën en inzichten voor het onderwijs mocht delen. De universele kennis en 'alles wat ik had willen leren op school'.

Fotografie - Reportages maken

The whole picture. Een van mijn grote passies in het leven is fotografie. Al van jongs af aan ga ik op pad met mijn camera om mensen en natuur in beeld te brengen. Thema's als kracht en kwetsbaarheid komen telkens terug. Door te observeren kreeg ik inzichten over wat mensen verbindt, maar ook hoe uniek iedereen is. Tijdens het fotograferen ben ik helemaal 'aanwezig', verbonden met de mensen om me heen en in mijn element. Ik krijg nergens meer voldoening van dan van 'het ware, het schone en de liefde'. Mijn beste leven creëren. Well-being, bewustzijn, feel good en waarheidsvinding; door gebruik te maken van beelden, teksten en muziek. 

Educate with the Heart  

Met het project "Ridderkind" hadden we een aanvullend lesprogramma bedacht dat kinderen bewust maakte van aspecten in zichzelf die ze eerder nog niet kenden. De focus op school ligt nu op cognitieve ontwikkeling, terwijl de basis ' het mens-zijn' is. Aandacht voor gevoel, en werken aan een bewuste mindset, en fysieke oefeningen om steviger te staan.

Podcast over het boek!

Karen Dijkstra, oprichter en eigenaar van Talent&Groei, praktijk voor kinderen met leerproblemen, sprak met Barbara Le Noble over haar boek Grote mensen doen alsof.

Lees meer »

Meester in authenticiteit

'De belangrijkste persoon in het onderwijs is de juf, de meester, de docent, de leerkracht, de leraar, de professor. Zoals de ouder in de privésfeer het meest bepalend is voor de ontwikkeling van een kind, zo is de leerkracht dat op school.  Binnen het vernieuwend onderwijs zoals op Agora scholen, spreekt men niet over leerkrachten, maar over coaches. Zij hebben vaardigheden waarmee ze kinderen op een bewuste manier begeleiden en scheppen vanuit authenticiteit een veilig klimaat, zodat kinderen ook zichzelf kunnen en durven zijn.

Lees meer »

Bijzonder...? Of gewoon uniek

Iedereen is uniek. Je hoort het steeds meer, en het wordt vaak verkeerd gebruikt in de context van 'bijzonder zijn', alsof uniek synoniem is voor bijzonder. Een 'bijzonder en uniek' leven met louter hoogtepunten lijkt het ideaalbeeld te zijn maar leggen we daarmee de lat niet veel te hoog? Kinderen worden verbijzonderd met 'bijzondere' labels; er zijn zoveel diagnoses dat ‘normale’ kinderen steeds bijzonderder worden. En de speciale 'bijzondere' kinderen worden tegenwoordig tot een soort superhelden gebombardeerd, als zijnde de begaafde kinderen met bijzondere talenten, maar dat slaat mijns inziens de plank totaal mis. Het is mooi dat er meer oog is voor kinderen die vastlopen in het systeem maar laten we er voor waken niet teveel te focussen op het ‘bijzondere’.  In plaats van ‘bijzonder’ kunnen we misschien beter spreken over uniek zijn, over authenticiteit.

Lees meer »