© Auteur: Barbara Le Noble

Het antwoord op polarisatie 

Polarisatie is de naam die we hebben gegeven aan een onwenselijk maatschappelijk fenomeen, het tegenover elkaar staan van bevolkingsgroepen als gevolg van verhardende tegenstellingen. Belangrijk je te beseffen dat deze tegenstellingen gebaseerd zijn op mentale overtuigingen. Het kan leiden tot grote spanningen in het lichaam en zet de verhoudingen met anderen op scherp, zeker wanneer die ander een tegenoverliggend standpunt heeft. In het maatschappelijke debat worden tegenstellingen nogal eens gevoed door media, maar daardoor  ontstaat meer polarisatie en dus meer spanning. In die zin hebben media hier een belangrijke rol, zij hebben de macht om tegenstellingen te voeden dan wel te negeren, door de manier van berichtgeving. Neem nou het links/rechts denken in de politiek. Mensen hebben hokjes en labels nodig om de wereld te kunnen begrijpen, maar het links-rechts hokjesdenken slaat alles plat: het houdt geen rekening met het individu en is gebaseerd op (voor)oordelen. Het hokjesdenken gaat voorbij aan nuance en ruimte, die bestaat in het midden. Terwijl daar de weg ligt naar verbinding, door het midden, want daar is geen oordeel. Ben je niet voor wapenlevering aan Oekraïne? Dan ben je dus een Poetin-lover. Sluit je de PVV niet uit als partij? Dan ben je extreem-rechts, hetzelfde geldt voor al die mensen die stemmen op FvD. Maar ook: Heb je je laten vaccineren tegen Corona met een experimenteel vaccin en geloof je het narratief van de overheid? Dan ben je een volgzaam schaap. Zo komen we niet verder, zo komen we niet tot vrede. Wat is er wél nodig om deze polarisatie op te lossen?

Het tribale systeem ligt aan de oorsprong van strijd

Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat we in een overgangstijd leven en de mensheid geconfronteerd wordt met grote veranderingen. Hiervan ligt de oorsprong in de achtergrondfrequentie van de energie (in Grote mensen doen alsof is hier meer over te lezen) en het afbrokkelen van de collectieve en tribale materiële systemen. Er is een ontwikkeling gaande naar een ontwakend individueel potentieel, waar authenticiteit en emotioneel bewustzijn naar de voorgrond treden. Dit is natuurlijk best angstig, want bestaande zekerheden verdwijnen. Die angst en onzekerheid vertaalt zich naar spanning en mensen vinden dat over het algemeen niet prettig. Ze houden zich vast aan een overtuiging of verdoven zich met aardse zaken die tijdelijk verlichting geven. Maar in het lichaam bouwt spanning zich op, waardoor een soort vicieuze cirkel ontstaat.

Een van de grote veranderingen is het verdwijnen van de frequentie van Planning. Het ondersteunen van de Community: het voor wat, hoort wat principe van onderhandelen en tradities. Het maken van afspraken teneinde bij een groep te horen. In wezen is dit voorwaardelijke support, want geld en materiële middelen spelen hier de hoofdrol. Het tribale gaat over ondersteunen en relaties, heel sociaal; denk aan vriendschap, jaarclubs en familiebanden. Echter, in een wereld van dualiteit is er ook de andere kant van de medaille, zoals ruzie, strijd, egoïsme, hebzucht en oorlog. De tribale frequentie is debet aan oorlogen. Het gaat over 'wij tegen zij' en is gebaseerd op de hiërarchische machtsverhoudingen en overleven. Op microniveau begint het al in de klas, want hier gaat het -in de onderstroom- over competitie, status en erbij horen. Is een kind anders, uniek en individueel? Dan wordt het vaak buitengesloten en gepest. Om bij een studentenvereniging te mogen horen, moet je de vernederingen van een ontgroening ondergaan, want 'traditie'. Het staat allemaal onder de druk en wie het collectieve verhaal volgt, ziet nu overal de tekenen van deze overgangstijd. 

Gelijkgestemden

Zolang we gedomineerd worden door dit tribale, feodale systeem is uitsluiten, pesten (en op grote schaal oorlog) realiteit. Maar de energiefrequentie is aan het veranderen, mensen durven steeds meer voor zichzelf te kiezen en houden zich bezig met persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis, getuige ook de toegenomen belangstelling voor het Human Design systeem. Mensen die de waarnemer worden van hun overtuigingen, zélf nadenken en eigen keuzes maken, zijn bedreigend voor het collectief, want het collectief houdt van zekerheid en volgt logische patronen. Individuen zijn niet meer te controleren, maar dit is wel waar het naartoe gaat. In de toekomst worden communities gevormd op basis van individuele afstemming en dat wordt onze nieuwe manier van overleven. Mensen zullen zich gaan verbinden met gelijkgestemden en de traditionele familiestructuur verdwijnt. Individualisme wordt vaak als negatief bestempeld, maar liefde begint altijd met jezelf en werkelijke verandering (mutatie) is puur individueel. Hoe het zich precies ontvouwt, hangt uiteindelijk af van de mensen die gaan leven naar hun eigen innerlijke waarheid. 

Polarisatie energetisch bekeken

Als je energetisch naar de wereld kijkt, vanuit het principe van ‘waar aandacht is, is energie’, zie je wat opvallends. Stel dat alles bestaat uit energie, frequentie en golven. En dat van nature een grondtoon 0 bestaat, deze ligt precies in het midden. Vanuit dit vacuüm kun je je voorstellen, dat wanneer er een uitschieter is naar een van de uitersten, deze aan de andere kant gecompenseerd moet worden, om gemiddeld gezien weer op 0 uit te komen. Dat is het principe van de universele balans waarin de natuur functioneert, want het heeft een natuurlijk ritme, een structuur en ordening van energie. Nu de maatschappij gepolariseerd lijkt te zijn door het gebrek aan nuance is het daarom belangrijk om de weg van het midden te kiezen. Om tot die balans te komen, moet de aandacht (energie) dus in het midden komen. Zowel qua overtuiging als in het fysieke lichaam, want de manifestatie komt vanuit het eigen energieveld dat een combinatie is van persoonlijkheid en design. Door de aandacht op het ki-punt te richten met behulp van ademhalingsoefeningen, versterkt de balans en is er ruimte en ontspanning. Wanneer iemand zich overweldigd voelt door het lawaai in de buitenwereld en zich laat meeslepen in de uitersten, is het dus zaak om de aandacht naar binnen te richten, naar het ki-punt. Het ki-punt, of hara-punt, is toevallig precies het middelpunt van je lichaam. Bewustzijn in het midden brengt de natuurlijke orde en afstemming terug. 

Ontspan...en los het op! Door niets te doen, enkel waar te nemen

We leven in dualiteit en met polariteiten, waarmee bedoeld wordt dat overal op aarde tegenstellingen zijn. Licht en donker, dag en nacht, links en rechts, hoog en laag, angst en liefde. In de wereld, maar ook in onszelf. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander bestaan, want tegenstellingen zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Een mooie manier van omgaan met tegenstellingen is dissolutie. Letterlijk betekent het ‘ontbinding’. Dissolutie is het gevolg van ‘iets niet doen’ en gewaarwording van wat er in je leeft. Door afstand te nemen van de uitersten, waardoor het spectrum tussen beiden zichtbaar wordt, lost er iets op. Het resultaat is het creëren van ruimte in jezelf en dat brengt ontspanning...Yoga is een manier om dit in de praktijk te brengen. Zo wordt de polarisatie niet langer gevoed, maar versterk je je basis. De toenemende polarisatie in de samenleving zie ik als een uitnodiging om onze oordelen over anderen en onszelf los te laten en in die neutrale ruimte te stappen, om bewust niets te doen. Op energetisch niveau verandert er dan direct iets, geheel volgens de universele wet ‘energy grows where attention flows’ en nemen de polariteiten af, doordat de energie naar het midden verschuift. Dit is feitelijk wat dissolutie teweegbrengt, een stevige basis. 

2023, Barbara Le Noble

 

In mijn boek Grote mensen doen alsof bied ik de inzichten en de Human Design tools, waarover je niets leert op school, maar die je kunnen helpen om de balans te vinden in jezelf en je ware natuur en menselijkheid te ontdekken!