• Human Design Systeem
  • Bewust ouderschap
  • Onderwijs
  • Relaties
  • Grote mensen doen alsof

Meester in authenticiteit

Gepubliceerd op 24 oktober 2022 om 14:18

'De belangrijkste persoon in het onderwijs is de juf, de meester, de docent, de leerkracht, de leraar, de professor. Zoals de ouder in de privésfeer het meest bepalend is voor de ontwikkeling van een kind, zo is de leerkracht dat op school. 

Binnen het vernieuwend onderwijs zoals op Agora scholen, spreekt men niet over leerkrachten, maar over coaches. Zij hebben vaardigheden waarmee ze kinderen op een bewuste manier begeleiden en scheppen vanuit authenticiteit een veilig klimaat, zodat kinderen ook zichzelf kunnen en durven zijn.

Ben je congruent? 

Denk even terug aan je eigen schooltijd, wat en wie is je bijgebleven? Misschien herinner je je bepaalde kinderen of denk je direct aan de eigenaardige leerkracht die zo boeiend lesgaf. Kinderen hebben haarfijn door of iemand authentiek is. Als wat iemand voelt, zegt en doet met elkaar op één lijn ligt, is hij congruent en verbonden met de bron. Hier worden kinderen van nature door aangetrokken, omdat zij nog dichter bij hun gevoel staan. Ik kan me zo voorstellen dat op de lerarenopleidingen daarom meer aandacht besteed mag worden aan persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling, zodat de leerkracht een meester in authenticiteit wordt, een inspirerend voorbeeld en iemand die er echt voor  kinderen is.

Eed van Plato 

Een leerkracht zou bijvoorbeeld de technieken kunnen leren om een groeimindset te ontwikkelen of om de principes van Geweldloze communicatie toe te passen. Ook is het nodig dat ze meer vrijheid krijgen, meer ruimte voor zelfbeschikking en zelfstandigheid, zodat het makkelijker wordt om aanbod af te stemmen op de individuele behoeften van kinderen. Zoals artsen de eed van Hippocrates uitspreken, zouden onderwijsprofessionals misschien ook een eigen eed moeten krijgen. Bijvoorbeeld de eed: Ken u zelve. Onderwijs wordt pas betekenisvol als het aansluit bij een intrinsieke motivatie, bij persoonlijke waarden. Dit geldt zowel voor het kind als voor de leerkracht.

Tot slot van dit betoog: leerkrachten zouden veel beter betaald moeten worden, want zij zijn de belangrijkste opvoeders na de ouders. Het moet aantrekkelijker worden om dit werk te gaan doen. Zij zijn degenen die de kinderen begeleiden op hun weg naar talentontwikkeling en zelfstandigheid. Maatschappelijk gezien van groot belang dat kinderen opgroeien tot stabiele volwassenen. Hoognodig, gezien de vele mensen die kampen met mentale gezondheidsproblemen.' 

Barbara Le Noble

uit: Grote mensen doen alsof (2022)

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.